II Kongres Wieczystej Adoracji odbył się we Wrocławiu w dniach od 10 do 12 maja 2024 r. EWTN Polska, telewizja założona przez naszą siostrę – M. Angelikę Rizzo z USA zaprosiła nas do udziału w tym wydarzeniu. Jako siostry klauzurowe uczestniczyłyśmy przez modlitwę w Kongresie, a jedna z nas – s. M. Faustyna Swędzikiewicz z klasztoru w Bydgoszczy wygłosiła  konferencję: „Adoracja – spotkanie z żywym Bogiem”, a także udzieliła wywiadu.

Kilka naszych sióstr wracając ze spotkania formacyjnego dla naszej federacji, pojawiło się na II Kongresie Wieczystej Adoracji na konferencji o. Mitcha Pacwy SJ  „Eucharystia – Zjednoczenie z Chrystusem”  i po jego prelekcji siostry miały okazję do rozmowy i przekazania relikwii dla  Franciszkanów Misjonarzy Słowa Przedwiecznego z Irondale w Alabamie (Zgromadzenie założone przez M. Angelikę). Siostry także odebrały relikwie św. Klary od nich dla jednego z naszych klasztorów.

Na zakończenie Kongresu ks. Piotr Wiśniowski udzielił uczestnikom spotkania błogosławieństwa relikwiami św. Klary, patronki Zakonu Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji, a także Patronki Telewizji.

Skip to content