Papież Pius XII w breve „Clarius explendescit” z 14 lutego 1958 r. ogłosił św. Klarę z Asyżu „niebiańską przed Bogiem patronką telewizji”. W tym dokumencie Pius XII wspomina wydarzenie z życia św. Klary, opisane w jej żywocie w rozdz. 20:

Cudowne pocieszenie, jakiego Pan udzielił jej w chorobie.

„Tak, jak ona podczas swojej choroby stale (por. Lm 3,20) pamiętała o swoim Chrystusie, tak też Chrystus nawiedzał ją w jej niemocy. O tej godzinie Bożego Narodzenia, kiedy świat razem z aniołami cieszy się z narodzonego Dziecięcia, wszystkie Ubogie Panie udały się na matutinum do kaplicy, a chorą matkę zostawiły samą. Gdy zaczęła myśleć o maleńkim Jezusie i bardzo bolała, że nie może brać udziału w chwalbach ku Jego czci, wzdychając rzekła: „Panie Boże, oto zostałam tu sama ze względu na Ciebie!” Nagle, w jej uszach zabrzmiał ów przedziwny śpiew, jaki odprawiano w kościele świętego Franciszka. Słyszała braci radośnie śpiewających psalmy, uważała na melodię kantorów, wreszcie słyszała granie instrumentów.
Miejsce to nie było położone na tyle blisko, by na sposób ludzki można było to wszystko słyszeć. Wobec tego albo to nabożeństwo zostało Boską mocą rozgłośnione, tak, że docierało do niej, albo jej słuch został wzmocniony ponad ludzką miarę. Wszakże doznała jeszcze większego cudu, gdyż zobaczyła żłóbek Pański.
Kiedy rano córki przyszły do niej, święta Klara rzekła: „Niech będzie błogosławiony Pan Jezus Chrystus, który nie opuścił mnie, kiedy wyście mnie zostawiły samą. Za łaską Chrystusa słyszałam dosłownie całe nabożeństwo, jakie było odprawiane tej nocy w kościele świętego Franciszka”. (Źródła franciszkańskie, Żywot św. Klary, nr 29)

Osiem wieków później duchowa córka św. Klary – Matka Angelica Rizzo z USA, 15 sierpnia 1981 r. założyła największą na świecie katolicką telewizję i sieć medialną Eternal Word Television Network (EWTN).

19 października 2018 r., w dzień wspomnienia bł. Jerzego Popiełuszki, rozpoczęła swoją działalność EWTN Polska.

„Niech więc Klara, jaśniejąca chwałą dziewictwa i w tak wielkich ciemnościach emanująca niebiańskim światłem stoi na czele tego wynalazku i niech sprawi, aby za jego pośrednictwem zajaśniała prawda i cnota, na których winien opierać się porządek społeczny”. (Pius XII, breve „Clarius explendescit”)

Skip to content