Klasztory Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji są autonomicznymi domami zakonnymi, tworzą jednak federację, która jest ważną strukturą komunii, swoistej więzi pomiędzy poszczególnymi klasztorami.

Wspólnoty Klarysek od Wieczystej Adoracji w Polsce, zgodnie z zaleceniem Konstytucji Apostolskiej „Sponsa Christi” Piusa XII, utworzyły Federację Świętej Klary, która została erygowana dnia 24 IX 1955 r. przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W skład Federacji wchodzą następujące klasztory w Polsce: w Kłodzku, w Ząbkowicach Śląskich, w Bydgoszczy, w Kętach, w Słupsku, w Elblągu, w Pniewach, w Hajnówce oraz klasztory we Francji: w Castelnaudary i w Troyes.

 

FEDERACJA_MNISZEK_KLARYSEK_WA_logo

Celem Federacji jest przede wszystkim usprawnienie i pogłębienie siostrzanej współpracy między klasztorami tak, aby wspólnoty należące do naszej Federacji, dzieląc ten sam charyzmat, przezwyciężały izolację oraz promowały regularną obserwancję i życie kontemplacyjne. Duchowe zbliżenie się wspólnot naszego zakonu ma ułatwić wypracowanie korzystnych warunków realizacji sposobu życia, właściwego Mniszkom Klaryskom od Wieczystej Adoracji, według ducha św. Franciszka i św. Klary, z zachowaniem przepisów naszych Konstytucji i zwyczajów zakonnych.

Na czele Federacji stoi Prezeska wybierana co 6 lat. Obecnie posługę tę sprawuje s. M. Serafina Ostrowska z klasztoru w Pniewach. Duchową opiekę jako Asystent Federacji pełni br. Błażej Strzechmiński OFMCap.

Skip to content