Matka Maria od Krzyża, Ludwika Morawska urodziła się w Rokoszu 22 sierpnia 1842 r. Trzy dni później została ochrzczona w Cieninie Kościelnym w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Do 1995 roku Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji nie znały miejsca urodzenia Matki Marii od Krzyża. W niektórych dokumentach podawano Gniezno, a w pierwszym „Żywocie” napisano, że urodziła się w Rozworzynie pod Łodzią, w majątku swoich rodziców. Nie odnaleziono jednak jej metryki. Na pierwszy ślad, o tym, że to właśnie w Rokoszu urodziła się przyszła kandydatka na ołtarze, trafiła s. M. Bonawentura Pawęzka z Bydgoszczy w lutym 1995 roku w Aktach Służby Hieronima Sabina Morawskiego (ojca Matki Marii od Krzyża). Natomiast duplikat metryki chrztu Ludwiki Morawskiej został odnaleziony w Państwowym Archiwum w Poznaniu (14 marca 1995 roku), a oryginał w Kościelnym Archiwum w Płocku, jednej z najstarszych diecezji w Polsce.


W 2000 roku pojawiła się myśl, by nabyć działkę – miejsce urodzenia Ludwiki. W tym celu, Siostry z Bydgoszczy nawiązały kontakt z Wójtem Gminy Słupca Błażejem Berdzińskim. Ku miłemu zaskoczeniu Sióstr p. Wójt z pasją zajął się sprawą tj. ustalił jakie są możliwości nabycia tej działki. Okazało się, że ziemia ta należy do Skarbu Państwa. Dzięki nieustępliwym staraniom Wójta i Rady Gminy Słupca, działka w Rokoszu została przepisana na własność Gminy Słupca. Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji zwróciły się do Wójta Gminy – p. Błażeja Berdzińskiego o zakupienie działki w Rokoszu przez autonomiczny klasztor w Bydgoszczy. (Chociaż Siostry Klaryski są sfederowane w Polsce, niemożliwym było kupić działkę na własność Federacji, gdyż instytucja ta nie posiadała osobowości prawnej. Natomiast poszczególne klasztory autonomiczne posiadają osobowość prawną). Działka została zakupiona i notarialnie potwierdzona jako własność Sióstr Klarysek z Bydgoszczy dnia 18 grudnia 2001 roku. Klasztor bydgoski reprezentowała ówczesna ksieni Matka M. Teresa Serafin OCPA wraz z ówczesną wikarią – S. M. Bonawentura Pawęzka. Obecni byli także: p. Wójt Błażej Berdziński ze swoim zastępcą i ks. prof. dr hab. Wojciech Szukalski. W miejscu, gdzie niegdyś stał dom rodzinny Matki Marii od Krzyża można było znaleźć jedynie fundamenty, stąd pojawił się pomysł postawienia krzyża dla upamiętnienia i zaznaczenia miejsca urodzenia Służebnicy Bożej. Na postawienie krzyża potrzebna była zgoda Ordynariusza miejsca klasztoru w Bydgoszczy, czyli ks. abpa Henryka Muszyńskiego i zgoda Ordynariusza miejsca, gdzie miał być postawiony krzyż, czyli ks. bpa Bronisława Dembowskiego. Sprawami tymi zajmowała się z pasją s. M. Bonawentura Pawęzka. Udała się ona w maju 2002 r. na spotkanie z Generałem Wojska Polskiego (w Bydgoszczy znajduje się siedziba Pomorskiego Sztabu Wojskowego). Generał Leszek Hyła przyjął wcześniej umówioną z nim Siostrę. Rozmowa była bardzo konkretna. S. M. Bonawentura poprosiła Generała o pomoc w uporządkowaniu miejsca urodzenia Matki Marii od Krzyża, ponieważ plac był bardzo zanieczyszczony, zarośnięty dzikimi krzewami i starymi drzewami. Siostra otrzymała zapewnienie o zaangażowaniu żołnierzy w prace, a dodatkowo Generał przychylił się także do prośby o udział Reprezentacyjnej Orkiestry Wojskowej w uroczystości 160-lecia urodzin Matki Marii od Krzyża.
Żołnierze z jednostki w Toruniu, podporządkowanej Generałowi Leszkowi Hyle uporządkowali teren, oczyścili studnię i pomagali przy wymurowaniu postumentu i wstawieniu tam krzyża. Ze strony Sióstr pracami kierował p. Wiesław Mazur i p. Błażej Berdziński – Wójt Gminy Słupca. We wszystkim pośredniczyła s. M. Bonawentura Pawęzka OCPA z klasztoru bydgoskiego. Ona też załatwiała dekrety potrzebne do postawienia krzyża a także wszelkie uzgodnienia z władzami wojskowymi, z Księżmi ze Słupcy i Cienina Kościelnego, miejsca chrztu Ludwiki Morawskiej.
Poświęcenie Krzyża zaplanowano na 22 sierpnia 2002 roku, w 160 rocznicę urodzin Matki Fundatorki Klarysek od Wieczystej Adoracji na ziemiach polskich.
Podczas spotkania z ks. biskupem Bronisławem Dembowskim, Ordynariuszem Włocławskim okazało się, że on sam pragnie poświęcić Krzyż i odprawić Mszę św. na miejscu urodzin Matki. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy Księża z dekanatu i o. Czesław Liniewicz OFM – ówczesny Asystent Federacji. Zaproszone też zostały wszystkie Matki Ksienie z klasztorów polskich z Delegatkami. Pan Wójt zaprosił sześć Straży Pożarnych ze sztandarami i nauczycieli z uczniami z pobliskich szkół, zwłaszcza ze Słupcy. 21 sierpnia Kapelmistrz z Bydgoszczy zawiadomił telefonicznie s. M. Bonawenturę, że przyjedzie Reprezentacyjna Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy w liczbie 50 osób. Ks. Proboszcz z Cienina Kościelnego Marian Skibiński umocował na placu podium na ustawienie ołtarza polowego. Miała przybyć schola z Parafii Cienin Kościelny z p. Organistą. Zaproszono też wiele gości z Bydgoszczy i okolic Rokosza.

Dzień 22 sierpnia rozpoczął się ciepło i słonecznie. Wcześnie na miejsce Poświęcenia Krzyża przyjechał p. Wiesław Mazur z s. M. Klarą i s. M. Bonawenturą z Bydgoszczy. Pan Błażej Berdziński zadbał o bezpieczeństwo uczestników. Przy trasie Poznań – Warszawa, przylegającej do placu stali na straży Policjanci. Przyjechała Orkiestra Wojskowa, żołnierze, którzy pracowali na placu, goście: Strażacy, Nauczyciele z Uczniami, Parafianie z pobliskich parafii, Delegacje z całej Federacji Klarysek od Wieczystej Adoracji w Polsce, Kapłani i ks. bp Bronisław Dembowski. Na placu były ustawione dwa krzesła, gdzie siedzieli kapłani, umożliwiając skorzystanie z Sakramentu Pokuty. O godz. 17.00 rozpoczęła się Msza św. pieśnią: „Boże coś Polskę” przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej. Następnie p. Wójt ze swoim zastępcą przynieśli do Ołtarza ogromny kosz pełen pięknych róż. Wszystkich przywitał ks. bp B. Dembowski. Zaczął od słów: „Tam, gdzie jest Wojsko Polskie, tam dzieje się coś bardzo ważnego…”. Psalm i Modlitwę Powszechną zaśpiewały Siostry. Orkiestra Wojskowa zagrała na przygotowanie darów, Komunię św. Na zakończenie zaśpiewano: „Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo”.

8 grudnia 2020 roku Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji przekazały Aktem Darowizny działkę z krzyżem upamiętniającym miejsce urodzenia Matki Marii od Krzyża Stowarzyszeniu Michałki w Słupcy, które zobowiązało się na tym miejscu wybudować hospicjum stacjonarne wraz z kaplicą do adoracji. 21 sierpnia 2022 r. miało miejsce wmurowanie aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod hospicjum.

Wywiad z s. M. Bonawenturą Pawęzką OCPA z Bydgoszczy

Skip to content