Książka: „Adoracja w zjednoczeniu ze św. Józefem”, autorstwa  o. Alberta Tesnière SSS, przetłumaczona z języka francuskiego przez s. M. Anuncjatę Ładę pod koniec XIX w., została na nowo wydana przez wydawnictwo Na Jej Głowie.

O. Albert Tesnière – doktor teologii, przełożony generalny Kongregacji Najświętszego Sakramentu, członek stałej Komisji Kongresów Eucharystycznych, urodził się w Lyonie 28 października 1847 r., zmarł w Paryżu 27 października 1909 r. Spadkobierca eucharystycznych apostolatów zapoczątkowanych przez św. Piotra Juliana Eymarda, którego był uprzywilejowanym synem i wiernym uczniem. Rozpoczął publikowanie „Le Tres Saint Sacrement” w 1876 i prowadził to pismo przez 30 lat. Był jednym z pierwszych, którzy promowali Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne. (Inicjatywa kongresów wyszła od Emilie-Marie Tamisier. Jej spowiednikiem był m. in. św. Piotr Julian Eymard.) Pierwszy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się 1881 roku w Lille we Francji i uczestniczył w nim o. Albert.  Jak napisał o. Norman B. Pelletier SSS: „Przez ponad czterdzieści lat był gorącym propagatorem nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii. Jego liczne dzieła przepełnione doktryną i pewną pobożnością zapewnią mu trwałe miejsce wśród tych, którzy najlepiej pisali o Najświętszym Sakramencie Ołtarza”.
Ojciec Albert był bardzo przywiązany i oddany założycielowi – św. Piotrowi Julianowi Eymardowi. Towarzyszył mu w ostatniej chorobie i uważał się za najwierniejszego ucznia i prawdziwego interpretatora jego myśli.

Św. Jan Paweł II na wstępie adhortacji apostolskiej Redemptoris custos – „O św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła” wyraził pragnienie, „aby wszyscy żywili coraz większe nabożeństwo do Patrona Kościoła powszechnego i miłość do Odkupiciela, któremu on tak przykładnie służył”. Ogłoszony 8 grudnia 2020 r. przez papieża Franciszka „Rok św. Józefa” przyczynił się do ożywienia czci i pobożności wobec Opiekuna Kościoła. Ogłoszenie św. Józefa patronem Kościoła zbiegło się w czasie z powstaniem fundacji Franciszkanek Najświętszego Sakramentu na ziemiach polskich. Służebnica Boża Matka Maria od Krzyża Morawska wraz z sześcioma siostrami wyruszyły 28 kwietnia 1871 r. z Troyes do Granowa, powierzając się opiece św. Józefa. Kilkanaście lat później Matka Maria od Krzyża w liście do Arcybiskupa Juliusza Dindera z dn. 28 września 1886 r. opisując swoje pragnienia ufundowania nowego Tronu Eucharystycznego w Wielkopolsce pisze: „Oby tych życzeń spełnienie wyjednała nam Najświętsza Maryja Panna i Święty Józef, Którego wybrałyśmy głównym Patronem fundacji naszej w Polsce”.
Klasztory Klarysek od Wieczystej Adoracji w Polsce zawdzięczają św. Józefowi pomyślny rozwój fundacji i wiele łask, jakie przez wszystkie lata wypraszane były u Bożego Tronu przez wstawiennictwo Opiekuna Kościoła Świętego. Nowe wydanie krótkiego dziełka: „Adoracja w zjednoczeniu ze św. Józefem” niech stanowi wotum wdzięczności wobec naszego Opiekuna, a także niech przyczyni się do wzrostu naszej czci wobec Świętego.

S. M. Anuncjata Łada, która była w pierwszej grupie sióstr, jakie przybyły na ziemie polskie w 1871 r. nie tylko przetłumaczyła dzieło o. Alberta, ale także pod wpływem lektury „Adoracji w zjednoczeniu ze św. Józefem”, napisała Eucharystyczną pieśń do św. Józefa, znaną i śpiewaną do dnia dzisiejszego w naszych kościołach.

O Józefie ukochany!

Pod opieką Twoją rósł

Chleb żywota z Nieba dany,

Tyś Go na swym ręku niósł!

Tyś Go w ziarnie pielęgnował,

By mógł karmić duszy głód,

Tyś nam ustrzegł i zachował

Ten miłości Bożej cud!

 

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić,

Gdzie chwały swej On tai blask,

By wszystkim nam, był Jezus sam,

Ach! uproś tę najdroższą z łask!

 

Tego, Który w Nazarecie Tobie powierzony był,

My strzeżemy na tym świecie,

Gdzie Majestat Boży skrył.

Twą miłością, Sercem Twoim,

Ucz Jezusa wielbić tu,

Jak Ty pracą, łzami, znojem,

Całym życiem służyć Mu!

 

Niech z Ołtarza Tajemnicy,

Ponad całym światem już,

Zakróluje Syn Dziewicy,

Bóg – Zbawiciel, Życie dusz!

W Sakramencie ukrytemu,

Niech cześć odda cały świat,

Każde serce niech ku Niemu,

Swej miłości niesie kwiat!

 

 

Skip to content