W marcu 2023 r. staraniem Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji z Ząbkowic Śląskich, ukazała się opowieść o Służebnicy Bożej Matce Marii od Krzyża Morawskiej – fundatorce polskiej gałęzi Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji. Powieść napisana przez Dorotę Krawczyk, „Wdzięczność rzadkim jest kwiatem” jest pierwszą pozycją książkową o naszej kandydatce na ołtarze, napisaną w takiej formie.

Od Od Krzyża do Dziękczynienia – taka była Twoja droga, Matko. W przestrzeni tajemnicy Krzyża i Eucharystii zamyka się Twoje życie – ciche, ukryte, otwarte na uwielbienie Boga Miłości, na służenie człowiekowi. Starałaś się upodobnić do Jezusa Chrystusa, który niepozorny, a cały miłością oddycha.
Nie pozostawiłaś nam osobistych notatek ani dziennika duszy. Nieco odsłoniłaś swoją duszę w listach. Resztę możemy odczytać w dziele życia: to księga złożona z ponad 30 domów na trzech kontynentach, gdzie siostry trwają na adoracji dzień i noc, gdzie Jezus Eucharystyczny jest wielbiony przez nieustanne dziękczynienie. 

Autorka powieści – Dorota Krawczyk jest doktorem nauk humanistycznych o sztuce, autorką licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z dziedziny muzyki i religii oraz powieści biograficznych, m.in. o św. Janie od Krzyża (Jesień w Ubedzie) i bł. ks. Ignacym Kłopotowskim (Bez wytchnienia).

W powieści można znaleźć fragmenty książki: „O dziękczynieniu czyli uwagi o wdzięczności względem Boga” przetłumaczonej z francuskiego przez s. Anuncjatę Ładę, a wydanej nakładem Drukarni J. B. Langiego w Gnieźnie w 1874 r.

Książka: „O dziękczynieniu czyli uwagi o wdzięczności względem Boga” doczekała się nowego wydania.

 

 

 

Skip to content