Franciszkanie Misjonarze Słowa Przedwiecznego to męskie zgromadzenie, które założyła Klaryska od Wieczystej Adoracji, M. Angelica Rizzo, 2 maja 1987 r. w USA, w Birmingham, w Alabamie.

Podstawowym apostolatem Franciszkanów Misjonarzy Słowa Przedwiecznego (łac. Missionarii Franciscani Verbi Aeterni) jest przekazywanie prawdy i piękna wiary katolickiej słowem i przykładem. Franciszkanie posługują w telewizji EWTN, założonej przez M. Angelikę, a także w klasztorze Klarysek od Wieczystej Adoracji w Hanceville.

W ramach misji przekazywania wiary za pośrednictwem mediów Bracia ściśle współpracują z EWTN, są zaangażowani w różne prace studyjne i produkcyjne. Prowadzą programy, reżyserują, pomagają w produkcji transmisji na żywo i prowadzą pielgrzymki i jak mówią: przede wszystkim z czcią i całym sercem celebrują codziennie transmitowaną w telewizji Mszę, która dociera do milionów ludzi na całym świecie.

Podstawy charyzmatu Braci są oparte na dwóch filarach, zgodnie z opisem Matki Angeliki: „Nasze dwa filary to Eucharystia i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny pod płaszczem Magisterium Kościoła. Z Eucharystii zaczerpniemy jako ze źródła naszą siłę, wytrwałość i natchnienie. Poprowadzimy innych z powrotem do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, bo tylko On może nas zaprowadzić do Ojca. Nasza Błogosławiona Pani, Matka Słowa Przedwiecznego, jest najpewniejszym i najbezpieczniejszym środkiem dla Jezusa. Ona jest przyczyną naszego zbawienia”.

Franciszkanie Misjonarze Słowa Przedwiecznego

Strona EWTN w USA

Telewizja EWTN w Polsce

 

Skip to content