W dniach od 23 do 24 listopada 2023 r. w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, miały miejsce obrady i kapituła wyborcza  Federacji Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji z udziałem Asystenta Federacji o. Błażeja Strzechmińskiego OFMCap.
Matki ksienie z 9 klasztorów klarysek i delegatki poszczególnych wspólnot dokonały wyboru prezeski i sióstr radnych Federacji św. Klary, w skład której wchodzi 8 klasztorów w Polsce i dwa domy we Francji.

Prezeską Federacji św. Klary została s. M. Weronika Ostrowska z klasztoru w Pniewach, I radną – s. M. Serafina Ostrowska z klasztoru w Pniewach, II radną – M. M. Bonawentura Stawarz, ksieni klasztoru w Słupsku, III radną – M. M. Agnieszka Semer, ksieni klasztoru w Ząbkowicach Śl., IV radną – M. M. Rafaela Sosnowska, ksieni klasztoru w Kłodzku.

W pierwszym dniu obrad Zgromadzenie Federacyjne gościło ks. Piotra Wiśniowskiego, dyrektora EWTN Polska i p. Krzysztofa Kunerta, redaktora, reżysera i scenarzystę pracującego w EWTN Polska. Telewizja EWTN założona przez naszą siostrę – M. Angelikę Rizzo z USA ma swój polski oddział działający od 2018 r.

Skip to content