W 2021 r. świętowałyśmy w Granowie 150. rocznicę przybycia na ziemie polskie naszych sióstr, które zamieszkały w pałacu hr. Cecylii Działyńskiej, niedaleko kościoła parafialnego pw. Św. Marcina. Zostało to upamiętnione także poprzez aleję Sł. Bożej M. Marii od Krzyża.

Z inicjatywy ks. proboszcza Sławomira Olejniczaka, we współpracy z władzami Gminy Granowo zorganizowano tam i zagospodarowano „Skwer Świętego Marcina”, zlokalizowany wokół „Góry Zwycięstwa”. Skwer stanowią aleje, z których każda niesie dla parafii ważne przesłanie. Cieszymy się, że wśród nich znajduje się „Aleja Sługi Bożej Matki Marii od Krzyża Morawskiej, która 150 lat temu zamieszkała w pałacu w Granowie wraz z sześcioma siostrami Klaryskami od Wieczystej Adoracji”.

Skip to content