W  niedzielę 28 sierpnia 2022 r., w 180. rocznicę urodzin i chrztu Sługi Bożej Matki Marii od Krzyża (Ludwiki Morawskiej) w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kościelnym poświęcono tablicę upamiętniającą sakrament chrztu naszej kandydatki na ołtarze.

Poświęcenia tablicy dokonał  J. E. Ks. Bp Radosław Orchowicz podczas Eucharystii sprawowanej o godz. 11.00 w kościele, w którym Służebnica Boża Matka Maria od Krzyża została ochrzczona. Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji dziękowały za osobę Matki i jej dzieło. Delegatki z pięciu klasztorów klarysek reprezentowały nasze klasztory wraz z Matką Serafiną Ostrowską, prezeską Federacji św. Klary. Po zakończonych uroczystościach Siostry Klaryski z ks. proboszczem Marianem Skibińskim udały się na pobliski cmentarz, gdzie jest pochowany Tata Matki Marii od Krzyża – Hieronim Morawski. Nie jest znane dokładne miejsce jego pochówku, stąd powstał symboliczny grób, przy którym modlimy się za ś. p. Hieronima.

Z okazji obchodzonej rocznicy urodzin i chrztu Matki Marii od Krzyża została wydana gazeta, w której można przeczytać o życiu i dziele Służebnicy Bożej i o rozwoju zakonu, który Matka przeszczepiła na ziemie polskie, a poprzez tą gałąź Klaryski od Wieczystej Adoracji dotarły do innych krajów i kontynentów. Dziękujemy p. Jackowi Pechmanowi za inicjatywę i jego wkład w redagowanie i wydrukowanie gazet.

Ks. bp Radosław w homilii nawiązując do odwiedzin kościoła w Wadowicach przez św. Jana Pawła II, który ucałował chrzcielnicę przy której stał się dzieckiem Bożym, powiedział: „Kiedy my dzisiaj chcemy poświęcić tę tablicę umieszczoną w tym kościele to też z tą świadomością wielkiego daru i wydarzenia, które ma miejsce, miało miejsce, faktu stania się dzieckiem Bożym, bo to jest największy zaszczyt, największa godność, jaka mogła spotkać Ludwikę, późniejszą Matkę Marię od Krzyża, ale która mogła spotkać i spotkała każdego z nas. Staliśmy się dziećmi Bożymi”.  Zapraszamy do wysłuchania całej homilii ks. bpa Radosława:

Skip to content