Search

Z Francji do Polski - 150 lat obecności Klarysek od Wieczystej Adoracji na ziemiach polskich. Pod takim hasłem odbyło się sympozjum naukowe w Ząbkowicach Śląskich 19 czerwca 2021 r.

W Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich zebrały się delegatki z klasztorów Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Polsce, aby wraz z zaproszonymi gośćmi wysłuchać wykładów naukowych na temat historii związanej z przeniesieniem zakonu z Francji na ziemie polskie.

Sesję prowadziła s. M. Rafaela Rapacz OCPA z klasztoru w Kętach.

O. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap z Lublina zaprezentował temat: "Zakon Klarysek od Wieczystej Adoracji na przestrzeni lat – geneza, transformacja, ekspansja". Niestety z powodów zdrowotnych, Ojciec nie mógł osobiście przybyć na sesję. Przygotowany przez niego wykład odczytała s. M. Bonawentura Stawarz OCPA z Kęt.

Kolejne dwa tematy: "Pierwsze kroki na ziemiach polskich: Poznań, Granowo, Gniezno, Lwów. Trudności i perspektywy", oraz: "Służebnica Boża Matka Maria od Krzyża Morawska – pierwsza przełożona zakonu na ziemiach polskich", przedstawiła s. M. Barbara Kijak OCPA z Ząbkowic Śląskich.

Natomiast ks. dr Wojciech Kałamarz CM podjął temat: "Apostolstwo przez muzykę. Pieśni eucharystyczne i okolicznościowe s. M. Anuncjaty Łady".  Wykład ks. dra Wojciecha dostępny jest na stronie Sióstr Klarysek z Kęt

Polecamy także artykuł ks. dra Kałamarza -  NIEZNANA AUTORKA TEKSTÓW POPULARNYCH PIEŚNI KOŚCIELNYCH – S. ANUNCJATA NATALIA ŁADA FNS

 

RELACJA O SYMPOZJUM NA STRONIE: SUDECKIE FAKTY.PL

 150 lat w Polsce – ogniwa dziejów zakonu złączone przez Opatrzność i ufnych ludzi

 

150-lecie Klarysek od Wieczystej Adoracji w Polsce

1871 - 2021

 

 

Kto jest na linii?

Odwiedza nas jeden gość oraz 0 użytkowników.

 

 

 

Nowa książka

Informacje

Prezeska Federacji św. Klary - s. M. Serafina Ostrowska

Asystent Federacji św. Klary - o. Błażej Strzechmiński OFMCap